Ou planifye pou gen yon SIL (sistèm jesyon laboratwa)?

Kenbe nan tèt ou 10 karakteristik jeneral e esansyèl sa yo epi pa ezite fè rechèch avan ou fè yon chwa ! Yon SIL dwe foseman:

•Fonksyonèl

• konvivyal

• Konpatib

• evolitif

• fleksib

• Konfigirab

• Pèsonalizab

• fasil pou enstale

• fasil pou fè antretyen ladanl

• gen yon bon rapo kalite-pri

Kontakte nou pou nenpòt enfòmasyon sou lojisyèl Silabmed nou an!